SSL (Secure Sockets Layer) là giao thức an ninh thông tin mạng được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay nhằm mã hóa và cung cấp một kênh an toàn giữa các máy tính trên Internet hoặc mạng nội bộ. SSL thường được sử dụng khi một trình duyệt web cần kết nối bảo mật đến một máy chủ web.


Về mặt kỹ thuật SSL là một giao thức minh bạch với người dùng khi thực hiện các giao dịch qua mạng. Cụ thể, khi duyệt web, người dùng sẽ được thông báo về sự hiện diện của SSL khi trình duyệt hiển thị ổ khóa vàng cho thấy kết nối giữa trình duyệt và máy chủ web được bảo mật, hoặc trong trường hợp với EV SSL, thanh địa chỉ sẽ xuất hiện cả ổ khóa vàng và chuyển màu xanh.

Lợi ích của SSL?Bảo mật các giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến. Riêng năm 2006 có 210.000.000 người sử dụng chi tiêu trực tuyến trên 130.000.000.000 USD thông qua máy tính/ máy tính xách tay / PDA và điện thoại di động. SSL là điều kiện cần để bảo mật các giao dịch này;Bảo mật thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến, các thông tin nhạy cảm được truyển qua nền web, hoặc các khu vực cần được bảo vệ của trang web;Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange và Office Communications Server;Bảo mật các ứng dụng ảo hóa như Citrix Delivery Platforms hoặc các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây;Bảo mật các kết nối giữa email client như Microsoft Outlook và email server như Microsoft Exchange;Bảo mật việc truyền file qua giao thức https và FPT(s) như việc quản trị website cập nhật nội dung trang web hoặc truyền file có dung lượng lớn;Bảo mật các đăng nhập control panel như Parallels, cPanel …Bảo mật quá trình truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranets và kết nối cơ sở dữ liệu;Bảo mật các đăng nhập hệ thống mạng với SSL VPN như VPN Access Server hoặc các ứng dụng như Citrix Access Gateway