Hiện nay, khi dùng trình nhận mail bằng outlook express có xảy ra tình trạng không nhận mail được (inbox trống rỗng), báo lỗi khi gởi mail (mặc dù người nhận vẫn nhận được nhưng mail vẫn nắm trong Outbox) . Khi ta mở lại outlook hoặc Send/Recieve, Outlook sẽ tiếp tục những mail trong Outbox, và xảy ra tình trạng, người nhận sẽ nhận được nhiều mail cùng 1 nội dung Mail ít thì ko sao, nếu mail nhiều thì có khi account mail của bạn sẽ bị liệt vào dạng Spam và bị chặn ko cho gởi nữa.

Để khắc phục tình trạng này, mình có 1 cách:

1. Trước tiên phải backup tất cả các email đã (copy sang 1 thư mục khác)

2. Mở Outlook Express lên, rồi vào thư mục chưa mail của nó (mặc định là:C:\Documents and Settings\"tên đăng nhập vào Window"\Local Settings\Application Data\Identities\{E61D3806-4F23-42CB-9825-578C985848EF}\Microsoft\Outlook Express). Có thể xem đường dẫn chứa mail bằng cách: Mở Outlook lên, vào Tools---> Options--> Maintenance ---> Store Folder.

3. Khi vào được đường dẫn chưa mail, tìm file inbox.dbx và xoá nó đi (Xoá outbox càng tốt). Xong tắt Outlook và mở lên lại. Giờ bạn có thể gởi nhận mail bình thường rồi nhé.